Chủ nhật, 17/01/2021 - 22:13
 • baner_tiem_ngua_f1a5ff1418
 • kham_benh_d0e37504f8
 • HI_7c462bf8c1
 • duong_day_nong_767cd8f0b8
Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu: Khoa Y học cổ truyền – phục hồi chức năng hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu: Khoa Y học cổ truyền – phục hồi chức năng hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Tấm gương người tốt việc tốt 2020
Tấm gương người tốt việc tốt 2020
Một số hình ảnh hoạt động của TT Y Tế thành phố Bạc Liêu
 • 0a78dbc17dc78d99d4d63_4cfa3b2d0e
 • 2b49df68796e8930d07f11_236be78b87
 • 003bf8c25ec4ae9af7d57_f27d288f5d
 • 6db7b0171011e04fb90022_999f4316b2
 • 4d59420ae30c13524a1d20_e349642478
 • 6eb2d2e374e584bbddf415_dac2ae4ce5
 • 9cade1df40d9b087e9c819_73b2acafc7
 • 25b87f64d862283c71731_41e0059392
 • 66fff00e5608a656ff199_847df43ad6
 • 41a52319831f73412a0e24_40add03e7f
 • 54b8f7f851fea1a0f8ef13_2553d1f542
 • 162ec1a061a691f8c8b725_8d5fcac1d8
 • 271fd4f575f385addce217_76eb69f07f
 • 373f9f953f93cfcd968221_c803504d41
 • 574c9ae93aefcab193fe23_ef18d3669b
 • 587c808c218ad1d4889b18_700a476d8e
 • 683d05dca3da53840acb6_222c0b89bd
 • 71682a418c477c19255610_d0114ff5df
 • 670888e22ee4deba87f55_56e4b4fdab
 • a6579cd93ddfcd8194ce16_0b41af31e8
 • c00a0c41aa475a19035612_baab00b7f4
 • c7dcc42d622b9275cb3a8_2b66f7b2c5
 • ced76c54ca523a0c63434_e7d52b8679
 • d0bd9a193c1fcc41950e2_8e3f91eab7
 • eab9ffff59f9a9a7f0e814_2930610c50
Góc ảnh buổi diễn tập phòng chống Covid-19
 • 6c9dcf48c9c5359b6cd46_574059b357
 • 1cd69403928e6ed0379f18_79b7b6367b
 • 2eb9556c53e1afbff6f08_d719edd9cc
 • 95ff1f2a19a7e5f9bcb611_cdb5d5ac27
 • 423b1aef1c62e03cb9732_b06aa61d68
 • 332b6eff6872942ccd634_7d3baf8901
 • 761ef5cbf3460f18565712_71427703ee
 • 865f1f8a1907e559bc1610_480b4b7ac5
 • 3195ab40adcd519308dc19_3c57e69bd0
 • 851063c565489916c05930_f59a081be4
 • 2281825484d9788721c83_ccbbfad09e
 • a670f6a4f0290c77553831_45970a7ca6
 • b9e5f131f7bc0be252ad15_31d0c32a5b
 • bae1f035f6b80ae653a920_4e3774cb0a
 • c2ff4f2a49a7b5f9ecb617_3b16219dd2
 • d4ba766f70e28cbcd5f31_2ce55c37f6
 • dec92b1c2d91d1cf888033_0cf4d5a0c8
 • deeb8c3f8ab276ec2fa334_d5ba9f5660
 • e2c145144399bfc7e6885_7275be8f90
 • e82504f0027dfe23a76c32_9048576e8b
 • f0654bb04d3db163e82c7_63bf44eb8d
QUẢNG CÁO: 02913.959071
 • quang-cao_cf8dc136d4
TTYT Thành phố Bạc Liêu là địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân