TIN MỚI CẬP NHẬT
Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động đầu năm 2024

Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động đầu năm 2024

Chiều ngày 23/02/2024, Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch, phó Chủ tịch, BCH, tổ trưởng Công đoàn cùng 151 viên chức đại diện cho 250 viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế thành phố.

Tại Hội nghị, viên chức, người lao động đã được nghe dự thảo báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; báo cáo công tác tài chính CĐCS năm 2023 và quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn; dự thảo báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; thông qua nội dung bảng chấm điểm ABC.

Đại diện Chính quyền Ông Lê Hoàng Phong – Giám đốc, cùng Bà Ngô Thị Kim Phượng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua bảng đăng ký thi đua, giao ước thi đua và đăng ký thực hiện công trình phần việc năm 2024. Quy chế phối hợp hoạt động của BCH CĐCS với Thủ trưởng cơ quan trước sự chứng kiến của toàn thể hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của viên chức, người lao động đối với hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2023, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo, Ông Lê Hoàng Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, những đóng góp mà CĐCS Trung tâm Y tế đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Công đoàn còn tồn tại một số hạn chế. Trong thời gian tới, Công đoàn phải nâng cao năng lực, vị trí, vai trò của tổ chức, đi trước, đón đầu, tiên phong trong các lĩnh vực hoạt động, sát cánh cùng các Khoa, Phòng, Trạm Y tế phường, xã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế, tạo nên thương hiệu bền vững cho sự lựa chọn, là điểm đến lý tưởng đối với các bệnh nhân, là địa chỉ tin cậy của người bệnh và khách hàng. Để làm được điều đó, tại hội nghị Ông Lê Hoàng Phong đã đóng góp một số ý kiến sau:

Một là, BCH Công đoàn bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ, Công đoàn cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt là các phong trào “Văn nghệ, thể dục thể thao”, phong trào “Tham mưu giỏi - phục vụ tốt” phương châm là “Lấy hiệu quả công việc làm thước đo”, “Hết việc chứ không hết giờ”, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế trong đó yêu cầu đặt ra “Lấy người bệnh làm trung tâm” hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua, đây là cơ sở tốt để phát huy hiệu quả của các phong trào.

Hai là, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế, quy định trong đơn vị đảm bảo phát huy dân chủ, vai trò của người lao động; phối hợp với Thanh tra nhân dân, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, tập hợp kiến nghị, kịp thời phản ánh với Đảng ủy, Ban Giám đốc những bất cập trong việc thực hiện các chế độ chính sách cũng như điều kiện làm việc của viên chức, người lao động; làm tốt công tác xã hội. Xây dựng mối quan hệ hài hòa luôn gần gũi đồng hành và chia sẻ với viên chức, người lao động.

Ba là, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết mang lại hiệu quả tốt nhất; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động Công đoàn.

Với sự đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo BCH Công đoàn cùng với sự nỗ lực quyết tâm của mỗi đại biểu hôm nay sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đặt ra tại hội nghị này, xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và Công đoàn cấp trên.

Theo đó, bà Ngô Thị Kim Phượng Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế đã đại diện tiếp thu ý kiến phát biểu của lãnh đạo.

Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội nghị, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024./.

Ngọc Bích

 

 


Danh mục:

Bình chọn dịch vụ
Bạn nghĩ thế nào về dịch vụ của chúng tôi?
Khảo sát Covid - 19
Bạn có luôn đeo khẩu trang nơi công cộng?
Bạn cần biết
Góc ảnh buổi diễn tập phòng chống Covid-19