TIN MỚI CẬP NHẬT
Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu kiểm tra các hoạt động của Trạm y tế năm 2023

Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu kiểm tra các hoạt động của Trạm y tế năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 235/KH-YTBL ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu; Quyết định số 1099/QĐ-YTBL ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu. Từ ngày 11 – 15 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu, tổ chức kiểm tra cuối năm 10 Trạm Y tế phường, xã. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: Bs Ngô Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng đoàn; cùng các đồng chí là Trưởng/phó các Khoa/phòng: Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, Tài chính - Kế toán, Dân số-TT&GDSK, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Y tế công cộng & Dinh dưỡng, Kế hoạch - Nghiệp vụ, Tổ chức – Hành Chính.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Trạm Y tế xã Hiệp Thành

Đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá việc thực hiện các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu tại các Trạm y tế theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã đến năm 2030; đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác Khám bệnh, chữa bệnh, YHCT&PHCN; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, An toàn thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ- trẻ em; Dân số- KHHGĐ; Truyền thông giáo dục sức khỏe; công tác quản lý Dược - trang thiết bị và Ứng dụng công nghệ thông tin.

Qua đợt kiểm tra đã chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai các mặt hoạt động tại 10 Trạm y tế. Kết quả kiểm tra: Trạm Y tế (TYT) Phường 1 đạt 86,5 điểm, TYT Phường 2 đạt 86 điểm, TYT Phường 3 đạt 88,75 điểm, TYT Phường 5 đạt 88,75 điểm, TYT Phường 7 đạt 88,5 điểm, TYT Phường 8 đạt 85 điểm, TYT Nhà Mát đạt 89 điểm, TYT xã Hiệp Thành đạt 88 điểm, TYT xã Vĩnh Trạch đạt 87,75 điểm, TYT xã Vĩnh Trạch Đông đạt 89,5 điểm.

Đồng thời đoàn cũng kết hợp giám sát, hỗ trợ Trạm Y tế về “ Áp dụng mô hình Bảng điểm cải thiện chất lượng dịch vụ”.

Tổng điểm đạt là tổng số điểm chấm theo 10 bộ chỉ số. Điểm tối đa là 200, kết quả TYT Phường 1 được 163 điểm đạt 81,5%, TYT Phường 2 được 174 điểm đạt 87%, TYT Phường 3 được 180 điểm đạt 90%, TYT Phường 5 được 169 điểm đạt 84,5%, TYT Phường 7 được 161,5 điểm đạt 80,75%, TYT Phường 8 được 158 điểm đạt 79%, TYT Nhà Mát 186,5 điểm đạt 93,25%, TYT xã Hiệp Thành 178 điểm đạt 89%, TYT xã Vĩnh Trạch 180,5 điểm đạt 90,25%, TYT xã Vĩnh Trạch Đông 179 điểm đạt 89,5%.

Kiểm tra cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023 tại các Trạm Y tế xã, phường trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, những việc làm được và những công việc còn tồn tại cần khắc phục, từ đó đưa ra phương hướng hoạt động tốt hơn cho năm tới trong công tác bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Ngọc Bích

 


Danh mục:

Bình chọn dịch vụ
Bạn nghĩ thế nào về dịch vụ của chúng tôi?
Khảo sát Covid - 19
Bạn có luôn đeo khẩu trang nơi công cộng?
Bạn cần biết
Góc ảnh buổi diễn tập phòng chống Covid-19