Hoạt động các phòng TT
Phòng Dân số - TTDGSK triển khai công tác giám sát, thẩm định thông tin, dữ liệu thống kê chuyên ngành Dân số

Phòng Dân số - TTDGSK triển khai công tác giám sát, thẩm định thông tin, dữ liệu thống kê chuyên ngành Dân số

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH – YTBL ngày 12/4/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu. Phòng Dân số - TTDGSK đã phối hợp với 10 trạm y tế xã, phường và đội ngũ cộng tác viên dân số khóm, ấp tiến hành công tác giám sát, thẩm định thông tin, dữ liệu thống kê chuyên ngành Dân số.

        

Tại các địa bàn được chọn, công tác kiểm tra, giám sát việc ghi chép thông tin được thực hiện thông qua việc điều tra, khảo sát thông tin tại hộ gia đình và đối chiếu kết quả thông tin thu thập được lên kho dữ liệu chuyên ngành dân số. Qua đó, đánh giá tình hình thu thập, ghi chép sổ A0 và cập nhật, quản lý thông tin vào kho dữ liệu điện tử, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thu thập, quản lý thông tin hộ gia đình, giúp cho công tác quản lý và vận hành kho dữ liệu được chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Dân số - KHHGĐ trên toàn địa bàn thành phố Bạc Liêu./.

Ngọc Bích


Danh mục:

Bình chọn dịch vụ
Bạn nghĩ thế nào về dịch vụ của chúng tôi?
Khảo sát Covid - 19
Bạn có luôn đeo khẩu trang nơi công cộng?
Bạn cần biết
Góc ảnh buổi diễn tập phòng chống Covid-19
 • 6c9dcf48c9c5359b6cd46_574059b357
 • 1cd69403928e6ed0379f18_79b7b6367b
 • 2eb9556c53e1afbff6f08_d719edd9cc
 • 95ff1f2a19a7e5f9bcb611_cdb5d5ac27
 • 423b1aef1c62e03cb9732_b06aa61d68
 • 332b6eff6872942ccd634_7d3baf8901
 • 761ef5cbf3460f18565712_71427703ee
 • 865f1f8a1907e559bc1610_480b4b7ac5
 • 3195ab40adcd519308dc19_3c57e69bd0
 • 851063c565489916c05930_f59a081be4
 • 2281825484d9788721c83_ccbbfad09e
 • a670f6a4f0290c77553831_45970a7ca6
 • b9e5f131f7bc0be252ad15_31d0c32a5b
 • bae1f035f6b80ae653a920_4e3774cb0a
 • c2ff4f2a49a7b5f9ecb617_3b16219dd2
 • d4ba766f70e28cbcd5f31_2ce55c37f6
 • dec92b1c2d91d1cf888033_0cf4d5a0c8
 • deeb8c3f8ab276ec2fa334_d5ba9f5660
 • e2c145144399bfc7e6885_7275be8f90
 • e82504f0027dfe23a76c32_9048576e8b
 • f0654bb04d3db163e82c7_63bf44eb8d